Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od Umowy

Klient (będący konsumentem w rozumieniu art.22 KC) posiada prawo do odstąpienia od Umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru zakupionego w ramach Umowy. Klient deklaruje wolę skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy poprzez sporządzenie i wysłanie oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną na poniższy adres:

Ixion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Radlińska 45b, 44-286 Wodzisław Śląski,

lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: sklepydp@ydp.pl

Wzór oświadczenia:

1. Adresat: IXION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Radlińska 45b 44-286 Wodzisław Śl., e-mail: sklepydp@ydp.pl

2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło, polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

3. Data zawarcia umowy / odbioru

4. Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

5. Adres konsumenta (-ów)

6. Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

7. Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Termin oświadczenia uznaje się jako dotrzymany, jeżeli data wysłania oświadczenia na jeden ze wymienionych wcześniej adresów zawiera się w okresie 14 dni od otrzymania towaru.

Zwrot świadczeń

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, umowę uważa się za niezawartą. Wszystko to, co strony świadczyły w ramach odstępowanej umowy podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na następujący adres:

Ixion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Radlińska 45b, 44-286 Wodzisław Śląski

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Ixion s.c. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Zwrot środków pieniężnych, za które zakupiono zwracany towar następuje drogą analogiczną, do tej, którą dokonana została zapłata w ramach odstąpionej umowy.
Jeżeli wybrany został sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku zapłaty kartą płatniczą, zwrot środków następuje bezpośrednio zasilając rachunek karty płatniczej.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy

Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

Zalecenia sklep.ydp.pl, co do realizacji zwrotów

W przypadku realizacji zwrotu towaru, prosimy Klienta o dołożenie starań aby:

  • o ile to możliwe, załączyć do zwracanych towarów oryginał, bądź kopie dokumentu sprzedaży (faktury lub paragon).
  • zadbać o dobre zabezpieczenie paczki ze zwracanymi towarami, w przypadku zwrotu za za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej.
  • zwrócić towary nabyte w ramach odstąpionego zakupu w możliwie kompletnej postaci – załączając wszelkie gratisy, akcesoria dodatkowe, instrukcje, dokumentacje, karty gwarancyjne

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel