Reklamacja towarów

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

1. W przypadku, gdy Towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556-576

 

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli Towar jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczna i prawną/ Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

a.) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć

b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Ixion s.c.,

c) nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował Ixion s.c.,

d) została wydana Klientowi w stanie niezupełnym.

 

Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar:

a) jest własnością osoby trzeciej,

b) jest obciążony prawem osoby trzeciej

c) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

3. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wagę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne klient może przekazać firmie Ixion s.c. bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklepydp@ydp.pl. Ixion s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe - do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

4.  Z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru producent ponosi odpowiedzialność na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel